Spălarea fațadei

Menținerea fațadelor și a vitrinelor îngrijite și curate- este datoria fiecărui proprietar și arendaș al spațiilor comerciale. Anume acești oameni creează un aspect atractiv al străzilor, raioanelor și chiar a întregului oraș. În cadrul companiei serviciul spălării fațadei se prestează operativ și calitativ, cu folosirea unui utilaj specializat care permite înlăturarea oricărui tip de murdărie, indiferent de suprafața și particularitățile obiectului.